Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/03/2021 07:40, số lượt xem: 54

Em đến mà anh không đợi,
bến sông hoang vắng rợn người!
Biển gọi mà thuyền không tới,
sóng trào lớp lớp khôn nguôi!