Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2021 06:13, số lượt xem: 48

Mây trôi lằng lặng, ngày tàn,
bóng loang chầm chậm, hoàng hôn đượm buồn
Sương mang thu đến sớm hơn,
để ai ôm mãi nỗi buồn đợi trăng.