Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/04/2021 06:41, số lượt xem: 80

Mây treo áo nhạt phơi chiều,
sông quàng khăn dệt sương nhiều thu hơn
Con thuyền đậu bến cô thôn,
xa xa vọng tiếng chuông buồn Hoàng Giang.

Thanh trì 2019