Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/07/2021 06:13, số lượt xem: 56

Thoáng  em ngõ cũ,
vội vã quay đi,
trông xa bước héo áo gầy.
Thương em nghiêng luỵ một đời,
kể từ buổi ấy để tôi một mình.