Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 14:42, số lượt xem: 38

Thấy gì trong mắt cô đơn,
thấy gì trong dáng ngồi buồn của em.
Thấy gì trong buổi không tên,
bao nhiêu ân oán muộn phiền thế gian.
Thấy gì phúc phận ái ân,
nửa phần nước mắt,  nửa phần hoang vu.
Thế gian từ trước đến giờ,
trăm năm cũng chỉ ngồi chờ hư vô.