Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/03/2021 08:24, số lượt xem: 74

Thư em gửi từ Song Nga,
bay đôi bươm bướm, cài hoa phong bì.
Chữ chưa tròn nét bút ghi,
tuổi thơ em biết viết gì cho anh.
Vài câu bỏ dở giữa chừng,
chữ thương, hay đã chữ tình hỡi em?
Bộn bề ngày tháng sinh viên,
nhận thư em gửi từ miền quê xa.
Yêu em đang tuổi học trò,
bao nhiêu năm cũng vẫn chờ đợi em.
Chang chang đời sống sinh viên,
thư em toả mát cả miền viễn sinh.

ĐHSP VINH 1966