Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2021 06:26, số lượt xem: 62

Nhớ một lần Thạch Hoá,
chưa kịp về Thuận Hoan,
Mưa rơi trùm lèn đá,
chắc là ai đang buồn.

8/1969