Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2021 06:23, số lượt xem: 39

Trở về chốn cũ chiều sương lạnh,
lối nhỏ nhà ai khói cuối năm.
Chợt nhớ ngày xưa ai từng hỏi:
khuất bóng nhau rồi có đến thăm?