Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2021 06:02, số lượt xem: 34

Tưởng  nuôi chút lửa trong mưa lạnh,
sưởi ấm góc phần mẹ chốn quê.
Nào hay đắm cõi tìm phúc hạnh,
để thân đầu bạc chút tro về.