Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2021 07:19, số lượt xem: 54

Không thầy đố mày làm nên,
không trò đến lớp đố nên học đường.
Những ai rạng rỡ quê hương,
đều đi từ một mái trường mà ra.

Thanh Trì 2019