Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/03/2021 08:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/10/2021 07:50

Đá mòn nước chảy.
Trôi đời thời gian.
Em không trở lại,
tôi hoang trong buồn.