Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2021 08:53, số lượt xem: 50

Đá mòn nước chảy.
Trôi đời thời gian.
Em không trở lại,
tôi hoang trong buồn.