Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/08/2021 06:13, số lượt xem: 25

Đã đi suốt cả a tăng kỳ kiếp,
gặp bến mê đâu cũng hỏi thăm người.
Vẫn vắng bạt tăm hơi tình thuở trước,
cõi u tỳ nỗi thương nhớ đầy vơi.