Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/05/2021 15:34, số lượt xem: 40

Đêm đêm tôi thức,
cật lực đào kênh.
Sông Mã chọn mùa đầy ắp,
hồn tôi dẫn nước theo dòng
rẽ ngã Ba Bông
vào con sông đào nhà Lê thủa trước
gặp kênh tôi đào bao đêm thức
chảy về bến quê
tràn sông Phương Tích.