Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/04/2021 15:13, số lượt xem: 53

Gió thổi con sông cũ,
lau sậy kêu u...u...
Hồn sông chưa có giỗ,
bơ vơ đến bao giờ?

2/2019