Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/07/2021 06:00, số lượt xem: 37

Tìm về dòng sông cũ,
chỉ gặp cây sậy già.
Muốn làm chiếc sáo nhỏ,
trút cạn hồn quê xa.
Chợt từ trong rêu phủ,
bến đá trồi lên nghe.
Chập chờn gót son nhỏ,
chắc là em đang về...
Hoang vu dội tiếng sóng,
thoảng tiếng ai gọi đò,
mơ hồ như dáng mẹ,
bóng áo sồi nhấp nhô...