Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/04/2021 06:56, số lượt xem: 109

Sân trường rủ rỉ ve ngân,
để ai áo trắng tần ngần đợi ai.
Phượng hồng ríu rít góc trời,
để bàn tay níu không rời bàn tay.

Thanh Hoá hè 2006