Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2021 06:55, số lượt xem: 69

Ngõ xưa tuổi nhỏ,
bóng mòn bến quê.
Mắt mài đường xế.
chợ trưa mẹ về.
Cây đa tuổi lớn,
cành ngó lá nghe.
Trái tim nín thở,
chờ em trăng khuya.

Thanh Trì 2020