Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/07/2021 06:09, số lượt xem: 34

Đêm đêm nghe tiếng ếch,
giữa cao tầng lô nhô;
những linh hồn chưa khuất,
khắc khoải nhới ao xưa.