Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/05/2021 13:21, số lượt xem: 33

Sống giữa Hà Nội, nhớ Hà Nội,
một cốc chè xanh khát nỗi đầy.
Tàu điện bờ Hồ leng keng đợi,
bước ai thong thả dọc đường ray...