Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/04/2021 06:20, số lượt xem: 59

Quê nhà nặng gói khăn xưa,
trào lên mắt nhớ, khi chưa kịp về.
Trông vời sông quạnh, trăng khuya,
đêm đêm ngỡ đứng bến quê gọi đò.

Thanh Trì 2019