Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/06/2021 06:11, số lượt xem: 42

Ngồi buồn tôi lại nhớ tôi,
chưa chi mà đã da mồi, tóc sương.
Nhớ xa: hun hút con đường,
nhớ gần: mù mịt khói sương, bụi trần.
Nhớ đời như áng phù vân,
nhớ em như thoảng đông lân, một giờ.
Ngồi buồn nhớ lại ngày xưa,
hoang hoang thơ dại tuổi chưa biết gì.
Đường làng đâu tiện thì đi,
hay sang hàng xóm chẳng vì có em.
Ngồi buồn nhớ lạ trong quen,
nhớ mưa trong nắng, nhớ đêm trong ngày.
Ngồi buồn nhớ tỉnh trong say,
nhớ vơi trong gặp, nhớ đầy trong xa.
Ngồi buồn nhớ lại ngày xưa,
Nhớ bao nhiêu lại như chưa nhớ gì.

Thanh Trì 2020