Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/06/2021 06:03, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/10/2021 07:51

Ngóng người chỉ đục con ngươi,
ngóng mưa chỉ cạn mây trời không lên,
ngóng đời chỉ tấp muộn phiền,
ngóng tình chỉ nặng nổi chìm thân tôi!