Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2021 06:03, số lượt xem: 39

Ngóng người chỉ đục con ngươi,
ngóng mưa chỉ cạn mây trời không lên,
ngóng đời chỉ tấp muộn phiền,
ngóng tình chỉ nặng nổi chìm thân tôi!