Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/05/2021 13:38, số lượt xem: 51

Đường về gầy cả vầng trăng,
hàng cây trụi lá thở bằng cành khô.
Nhớ ai một thoáng mơ hồ,
thương ai tựa cửa ngóng chờ xuân sang.