Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/07/2021 14:28, số lượt xem: 34

Thân bám hồn quê từ thuở bé,
lòng nương hương mẹ tự ngày nôi.
Lớn lên lá lạc trong dâu bể,
vẫn cội nguồn xa ngóng cuối trời.