Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2021 06:13, số lượt xem: 27

Nắng vơi nửa vạt,
sương trôi nửa chừng.
Chân đi nửa bước nửa không,
dùng dằng lòng vẫn nửa trong nửa ngoài.
Ra về không nỡ người ơi,
nỗi duyên chưa dứt, nỗi đời chưa nguôi.