Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/07/2021 06:58, số lượt xem: 44

Cứ mắc nợ hoa suốt cõi thôi,
long đong trong chốn vướng duyên người.
Trăm năm không biết còn bao nữa,
trả nợ chưa xong đã hết đời.