Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2021 07:56, số lượt xem: 89

Sống đã phải đa mang,
vai oằn bao nhiêu nỗi.
Nghĩ gì đến thiên đàng,
mong gì đầu thai mới!