Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/05/2021 06:36, số lượt xem: 69

Mịt mù quê cũ chừng vô vọng,
bảng lảng mây xa biệt nỗi nhà.
Nghe vỡ tâm tư không thổ lộ,
trong hồn như có bóng ai qua.