Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2021 06:05, số lượt xem: 42

Sinh ra từ nỗi muộn phiền,
đành lòng ở lại suốt triền miên thu.
Gặp thuyền cập bến hư vô,
chở ta trở lại thời chưa muộn phiền.
Giữa cõi đời lại gặp em,
muộn phiền lại choán khắp triền miên ta.
Buồn lòng lại trở lại thu,
lại lang thang chốn hư vô,
muộn phiền.