Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/07/2021 06:05, số lượt xem: 29

Chiều nay chợt thoáng bóng ai,
bay tà áo tím lịm trời hoàng hôn.
Tâm tư nghe nặng trong hồn,
buồn trăm năm gặp nỗi buồn trăm năm.

Thanh Trì 2020