Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/07/2021 14:25, số lượt xem: 33

Áo cũ gối đầu khuya tỉnh giấc,
giang kêu lạc bạn tiếng không mầu.
Chợt nghe văng vẳng ai đò dọc,
sông dài trời rộng nỗi buồn nâu.