Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/04/2021 06:38, số lượt xem: 72

Cây đa, bến nước xanh Phương Tích,
sông quê đầy đặn thuỷ triều lên.
Tuổi thơ gắn bó đành li biệt,
thuở ấy đi mà chẳng gặp em.

Bữa nay trở lại làng Phương Tích,
bến cũ, sông xưa chỉ thấy bùn.
Tình thuở ấu thơ chưa biết hẹn,
giờ đây chẳng biết mất hay còn.

8/2019