Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 08:08

Những năm ấy
chúng mình xa biền biệt.
Mùi lạ hương nhầm,
chẳng ai chút băn khoăn.
Giờ chung gối,
mắt canh chừng ráo riết.
Bước chậm về,
lòng nghẹn khóc bên trong.