Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 08:05

Anh đã đến,
mà em không trở lại.
Bến bên này,
mà đò đợi bên kia.
Sông thao thiết chảy mòn anh tận đáy,
góc trời xa hắt héo mảnh trăng gầy.