Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2021 16:06, số lượt xem: 61

Nếu em là dòng suối,
anh xin làm đám mây.
Dẫu cách xa ngàn dặm,
ta nhìn nhau suốt ngày

Nếu em là áng mây,
anh sẽ là gió thổi,
Dọc ngang đường vạn lối,
ta theo nhau trọn đời.

Gửi Dung 1969