Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/03/2021 10:56, số lượt xem: 75

Nằm nghe tóc rụng đêm thâu,
mới hay năm tháng mái đầu đang phai.
Chưa chi mà đã một đời,
chưa chi mà đã hết thời tuổi xuân.
Trời đang xa, đất đang gần,
một phần người ở, một phần người đi.
Đang thì thầm nỗi phân ly,
một khi nhường nhịn, một khi tủi hờn,
Đang khi che dấu nỗi buồn,
một khi mượn cớ cháu con gọi về,
Nằm nghe tóc rụng nhớ quê,
đang khi tiếng lá rơi về cội xưa.

Năm 2019