Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/06/2021 06:08, số lượt xem: 52

Bây giờ còn ít nữa thôi,
có bao nhiêu đã khóc người đời xưa.
Giành em chút nước mắt thừa,
chắc là cũng đủ tiễn đưa em rồi.
Mai này em nhớ giả tôi,
khi em quay lại khóc người tiễn em.