Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2021 16:20, số lượt xem: 105

Ôi những cơn gió nổi,
không biết dừng phương nao.
Những bước chân nông nổi,
không biết đi hướng nào.