Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/07/2021 06:32, số lượt xem: 27

Khuya khoắt bần thần ngồi nhớ lại,
cả đời đi mãi chẳng tới nơi.
Một chút danh thôi không kiếm nổi,
nói chi thương hết mọi kiếp người.