Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 31/08/2022 08:11

Nào chỉ vì trót hứa
Chạy đâu cho khỏi trăng
Nào chỉ vì lần lựa
Vực sâu hay đất bằng.