Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/08/2021 06:21, số lượt xem: 29

Chờ mãi em không tới,
bến vắng chỉ mình tôi.
Trăng khuya không ở lại,
trời hoang sao rụng rồi.