Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 18/06/2021 06:13, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/10/2021 15:41

Gặp người quê vội hỏi,
Phương Tích sông đâu rồi?
Ngước nhìn tôi bối rối,
nước mắt người lăn rơi,
tay gầy chỉ phía trắng trời sương sa.
Chợt ào gió tấp lau khô,
xa trông dài tựa nấm mồ con  sông.