Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/06/2021 06:13, số lượt xem: 40

Gặp người quê vội hỏi,
Phương Tích sông đâu rồi?
Ngước nhìn tôi bối rối,
nước mắt người lăn rơi,
tay gầy chỉ phía trắng trời sương sa.
Chợt ào gió tấp lau khô,
xa trông dài tựa nấm mồ con  sông.