Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2021 06:28, số lượt xem: 57

Mẹ nở sinh ra ta,
từ ruột đau nguồn cội.
Đất đón cửa Mẹ về,
thân buồn trong cõi cuối!
Cha mở lòng ta tới,
từ khát khao của Người.
Trời cao xanh vẫy gọi,
hồn hoang vu cõi ngoài!