Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/07/2021 06:04, số lượt xem: 42

Xương đọng mồ hôi vai bợt trắng.
Tay gầy ôm mạ lúa xanh hông.
Mặt lấm bùn nâu vừa chạm đất.
Lưng còng nắng vẽ bức hoa văn.