Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2021 06:21, số lượt xem: 42

Chài chãi đồng chiêm hun hút lạnh,
tay gầy cắm gió buốt chân lưng.
Đôi mắt chạm  trời  mây chóng mặt,
lưng còng nắng vẽ bức hoa văn.