Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2021 06:29, số lượt xem: 39

Khuya nghe khe cửa lào rào,
lẽ nào hoa cúc muốn vào chung chăn?
Nửa nằm, nửa dậy, bâng khuâng,
đã nghe hương toả tấm thân dậy thì!