Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2021 06:18, số lượt xem: 48

Ấu thơ mù mịt chân trời,
tình xa xôi bạt với người xa xôi.
Từ nay chỉ một mình tôi,
nhớ thương chi cũng mình thôi với mình.